JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • สามารถตีโจทย์ที่กำหนด และถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย
 • สามารถจัดการโครงการและวางแผนงานภายในทีมได้

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี.
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความคิดสร้างสรรค์ และรู้ว่าเนื้อหาช่องทางใดเหมาะหรือไม่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและผลิตเนื้อหาทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ในรูปแบบต่างๆ เช่น Advertorial, Infographic, Video เหมาะสำหรับธุรกิจ และช่องทางสื่อที่จะใช้
  อ่านและประเมินข้อความที่เขียนอย่างละเอียดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก่อนเผยแพร่

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • มีความรู้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle, My SQL, SQL Command
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิค เช่น Adobe Photoshop และ Adobe Illustratorได้
 • หากสามารถใช้ภาษา Python หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถทำ Data Analytics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพศหญิง /ชาย อายุ ตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง และผู้มีประสบการณ์
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ (Web Application) ด้วยภาษา C#, ASP.net, PHP, CSS4, HTML5
 • สามารถเขียน Script Language เช่น JavaScript, Ajax, JS Frameworks(Lib), jQuery, AngularJS, NodeJS,JSON,WebService

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ สร้าง พัฒนา และดูแลเว็บแอพพลิเคชั่น
 • คอยปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่องได้ทันที พร้อมวางมาตรการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดกับแอพพลิเคชั่น
 • ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกปัญหาที่เจอ เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
 • สามารถปรับตัวเข้ากับทีมงานได้

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทสำหรับแผนการตลาดดิจิทัลแต่ละแผน
ทำงานร่วมกับฝ่ายภายใน/ภายนอกเพื่อส่งมอบความคืบหน้า/ผลลัพธ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเกี่ยวกับรูปลักษณ์และเนื้อหา เช่น การอัปเดตเนื้อหา การตรวจสอบแผนการโฆษณา รายละเอียดโฆษณา
ตรงตามกำหนดเวลาของงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับทั้งงานประจำและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น การอัปเดตตามกำหนดการ การอัปเดตความคืบหน้า สถานะโครงการ

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีในธุรกิจการธนาคารหรืออุตสาหกรรมการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ (เช่น Google, Facebook, LINE, Electronic Direct Mail)
 • มีความรู้เกี่ยวกับแผนสื่อออนไลน์ (ออฟไลน์เป็นข้อดี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การตลาดดิจิทัล เมื่อพูดถึงการตลาด คุณต้องวางแผนและวางกลยุทธ์ เริ่มกันที่การสื่อสาร คุณกำลังคุยกับใคร ช่องไหนและแต่ละช่องจะทำงานอย่างไรคุณบรรลุเป้าหมายแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหา

 • การสื่อสารมีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทำ Digital Marketing ไม่ว่าจะสื่อสารในทีมงานและสื่อสารกับคนนอกทีม

 • การที่จะเป็นนักการตลาด Digital ได้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะต้องสามารถคิดนอกกรอบ หรือเข้าใจในเรื่องอารมณ์และความต้องการของคนได้ พร้อมจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์แบบไหนที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย